Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair.
— Led Zeppelin, Going To California
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie
Bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną.
— J. Kerouac, W drodze
Reposted fromkredka kredka

Nie unoś w ironicznym grymasie kącików ust, przecież wiem, że kochasz życie równie mocno jak ja. Kochasz je na przekór swojej pogardzie, na przekór pewności, że minie i że trzeba się oswoić z tą myślą. Kochasz je na przekór oswojeniu. 

— Poświatowska, List do przyjaciela
Reposted fromkaqla kaqla
4491 27cf
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— Marek Hłasko
Reposted frommy-wish my-wish
Znalazłam usta, których kształt kocham, gdy się śmieją.
Reposted frommefir mefir
Kto widzi za dużo, ślepnie raz po raz.
— E. Stachura
Reposted frometerycznie eterycznie
A jeśli idzie o pewne sprawy, to zawsze bardziej ufał będę mojemu milczeniu, niż czyjejś wymowności.
— Edward Stachura, Miłość czyli życie śmierć i zmartwychwstanie Michała Kątnego zaśpiewana, wypłakana i w niebo wzięta przez edwarda stachurę
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
9113 5e17
Reposted fromepidemic epidemic
(...) Chcę teraz jeszcze jednej rzeczy. Chcę listu od Ciebie, w którym mi napiszesz, że zostaniesz ze mną na zawsze, na cienkie i na grube; że nie opuścisz mnie nigdy i że nasz związek jest święty i pozostanie święty bez względu na to, co mnie spotka i co będę musiał przeżyć w najbliższym czasie.
— hłasko do osieckiej.
Reposted frometa eta
 Ta dziewczyna jest coraz więcej niezwykła - pomyślałem.
Kto Ją obdarzył taką delikatnością? Musi jej być bardzo nielekko. 
     
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromcrystalline crystalline
Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu.
— Hłasko "Listy z Ameryki"
Reposted fromcynamon cynamon
0391 25a1
Reposted fromwowlovely wowlovely

Tym razem nie chciała, abym ją całował. Płakała leżac na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.

— MAREK HŁASKO "W dzień śmierci Jego"
Reposted fromcollarbones collarbones
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i nie może być. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno, czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczeń albo że zbyt mało - zawsze coś stoi na przeszkodzie - to nie może mieć znaczenia. 
— Hłasko
Reposted frombezemnie bezemnie
7087 101b
Reposted fromretaliate retaliate
Żyjemy dłużej,
ale mniej dokładnie 
i krótszymi zdaniami.
— Wisława Szymborska, "Nieczytanie"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie
Kochamy się bez słów, rozumiemy się bez słów, po co nam one? Słowa stwarzają pozory. Milczymy. W ciszy słychać bicie serca. Ono nie oszuka. Ono mówi jedynie prawdę. Przynajmniej moje tak.
— E. Ostrowska "Abonent czasowo niedostępny"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl